single

Powrót do « Wydarzenia

Wrzesień 2009

W sobotę 19 września odbyło się III Forum Polskiej

Współpracy Rozwojowej. Organizacje zaangażowane w pomoc potrzebującym krajom
(także „Szkoły dla Pokoju”) zaprezentowały swoje publikacje i broszury
informacyjne na kiermaszu w strefie partnerskiej.

Część konferencyjna – debaty o rozwoju, poświecona była
analizie polskiej pomocy rozwojowej od roku 2005 oraz wyzwaniom na przyszłość.

forum.jpg

Jedna z trzech debat dotyczyła Afganistanu: „Afganistan –
realia i efekty pomocy rozwojowej”. Panelistami byli: minister spraw
zagranicznych Radosław Sikorski oraz specjaliści: Torbjorn Pettersson i
Benjamin de Carvalho. Ich zdaniem pomoc rozwojowa w Afganistanie jest
nieskoordynowana i chaotyczna, co powoduje nieprawidłowe wykorzystanie środków.
Aby zmienić sytuację należy skupić się w przyszłości na potrzebach Afgańczyków,
zaangażować więcej cywilów w pomoc rozwojową (obecne są to głównie PRT),
budować państwo afgańskie poprzez reformy sektorowe.

Nasi Partnerzy