single

Powrót do « Wydarzenia

Powódź 2010

Zbieramy pieniądze na rzecz pomocy powodzianom

Zapraszamy serdecznie do lektury listu, który Poseł Wojciech
Olejniczak
wystosował dziś do wszystkich Posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz wszystkich Posłów i Senatorów na Sejm RP. Poseł
zwraca się w nim z prośbą o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia
“Szkoły dla Pokoju”
, z którym organizuje zbiórkę pieniędzy na pomoc
powodzianom.


Numer specjalnego subkonta:

Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju
Schools for Peace
Organizacja Pożytku Publicznego
IBAN: PL 09 1020 1156 0000 7102 0108 4268
Bank PKO BP SA, oddział XV/Wwa
S.W.I.F.T. code: BPKO PL PW
z dopiskiem: “Powódź 2010”

 

Nasi Partnerzy