single

Powrót do « Wydarzenia

Wrzesień 2013

23 września 2013

LMT – bliżej społeczności Kosowa

W minionym tygodniu Zespoły Łącznikowo – Monitorujące Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR przeprowadziły kolejne akcje humanitarne w gminach: Kacanik, Hani i Elezit oraz Strpce, znajdujących się w rejonach działania LMT.

Akcje poprzedził rekonesans potrzeb mieszkańców w/w gmin. W minionym tygodniu żołnierze rozpoczęli akcję humanitarną, w ramach której docierali do najuboższych mieszkańców zamieszkujących odległe, położone wysoko w górach wioski. Listę rodzin potrzebujących natychmiastowego wsparcia opracowano na podstawie danych uzyskanych z urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej współpracujących z naszymi zespołami. Jednakże dzięki otrzymanym na początku września darom od Stowarzyszenia “Szkoły dla Pokoju” oraz Fundacji “Redemptoris Missio” udało się zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie zabezpieczenia w odzież jesienno – zimową, obuwie oraz środki higieny osobistej.

Część darów przekazano do ośrodków pomocy społecznej, współpracujących z zespołami LMT, pozostałą bezpośrednio najuboższym mieszkańcom. Oprócz ludności cywilnej polscy żołnierze wspomogli instytucje oświatowe przekazując kilku najmniejszym, nie mogącym liczyć na wystarczające wsparcie ze strony państwa szkołom, materiały, przybory szkolne oraz podstawowe pomoce dydaktyczne.
W ramach wdzięczności kierownicy placówek i uczniowska społeczność dziękując za pomoc zorganizowała okolicznościowe występy uczniów oraz wręczyła namalowane przez uczniów rysunki przedstawiające udzielaną przez żołnierzy pomoc.

Codzienna działalność Zespołów Łącznikowo – Monitorujących związana jest z tworzeniem i utrzymywaniem bezpośredniej więzi pomiędzy siłami KFOR a lokalnymi władzami, liderami wiosek, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami KOSOWA. Współpraca realizowana poprzez cykliczne spotkania, dobrze służy wzajemnym relacjom oraz budowaniu zaufania do sił KFOR. Dzięki takiemu podejściu zespoły LMT uzyskują oprócz sympatii i szacunku, niezbędne warunki do działalności, a tym samym mogą w swoich działaniach skutecznie reagować na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności i zapobieganiu ewentualnym konfliktom.

Oprócz wymiernego efektu realizowanych działań, w postaci materialnego wsparcia, żołnierze coraz częściej obserwują przejawy społecznej integracji lokalnych społeczności. Jednym z przykładów jest los niepełnosprawnego inwalidy samotnie wychowującego dziewięcioro dzieci, który poruszył polskich żołnierzy. Rodzina ta wegetowała w zrujnowanej chacie w jednej z wiosek położonych wysoko w górach. We współpracy z lokalnymi społecznościami pozyskano sponsorów do budowy nowego domu dla tej rodziny. Dzięki wsparciu jeszcze przed nadchodzącą zimą rodzina wprowadzi się do nowego domu.

Jak dodaje kpt. Agnieszka Górszczyk – Oszczęda, szef jednego z zespołów łącznikowo – monitorujących: “To ważny element działalności. W myśl zasady, kiedy okazujesz ciepło i serce zawsze możesz być pewny, że nigdy nie zostanie ci to zapomniane.” Tak samo odnosi się to do naszej działalności w Kosowie, dzięki temu polscy żołnierze zostaną dobrze zapamiętani przez miejscową ludność, a słowo -Polska, zawsze będzie kojarzone z przyjaźnią i nieobojętnością na ludzką niedolę.

            

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński
Zdjęcia: chor. Paweł Kołodziej, archiwum LMT

 

18 września 2013

NIby cisza.

Niby.

Miesiąc cichej intensywnej logistyki.

Wiele papierów musi zmienić miejsce. Musi uzyskać pieczątki. Ruszyć w dalszą podróż na kolejne bardzo ważne biurko. Żeby potem nagle coś wyruszyło z Foksal do Ghazni albo do Kosowa.

To dzieje się teraz.

W tym samym czasie spływają do nas rzeczy różne – gotowe do wysyłki. Za wszystko na bieżąco dziękujemy. Za ubrania i ubranka. Za plusze też – ale muszą być z umiarem i szanować realia. Nagle pojawiają się rękawice gumowe jednorazowe – bardzo na TAK – oczywiście dziękujemy i bardzo bierzemy. Tak samo – okłady żelowe. Za chwilę – sery pleśniowe. i mnóstwo innych rzeczy. Miesiąc cichej logistyki.

 

Nasi Partnerzy